Verlenging overbruggingsrecht tot en met 30 juni 2020

Het overbruggingsrecht werd verlengd tot en met 30 juni 2020 voor wie ook in de maand juni nog verplicht gesloten is of uit eigen beweging 7 opeenvolgende dagen zijn activiteit onderbreekt.

De verlengingen gebeuren deze keer niet automatisch! Wie deze uitkering ook nog in juni wil, moet een nieuwe aanvraag indienen.

De voorwaarden voor het overbruggingsrecht van juni veranderen niet.

Verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting

Wie ook in juni nog onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, al was het maar enkele dagen, krijgt het overbruggingsrecht voor de ganse maand. Je moet hiervoor wel een nieuwe aanvraag doen. Je krijgt de uitkering niet automatisch.

Je onderbreekt uit eigen beweging je activiteit

Wie niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, moet zijn activiteit ook in juni minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken om het overbruggingsrecht voor deze maand te krijgen. Je moet hiervoor een nieuwe aanvraag doen. Onderbreek je geen 7 dagen in juni, dan heb je geen recht meer op deze uitkering.

Voor wie?

Je hebt recht op een uitkering zolang je zelfstandige in hoofdberoep blijft. Dat geldt ook wanneer je in een andere bijdragecategorie, zoals bijberoep, dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.

Ook starters komen in aanmerking, net als zelfstandigen die nog onbetaalde sociale bijdragen hebben.

Zelfstandigen in bijberoep hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een half overbruggingsrecht.

Wat als je al een andere uitkering geniet?

Je mag het overbruggingsrecht onder bepaalde voorwaarden met een andere uitkering genieten:

Het overbruggingsrecht is altijd combineerbaar met tijdelijke werkloosheid.

Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met de tijdelijke ouderschapsuitkering voor zelfstandigen.

Het overbruggingsrecht is niet combineerbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Welk uitkeringsbedrag ontvang je dan?

Je hebt recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 met gezinslast) voor elke maand waarin je activiteiten zijn onderbroken.

De overbruggingsuitkering voor de maand juni zal begin juli 2020 worden uitbetaald.


site web par Kluwer EasyWeb