Coin Lecture

Aanvragen Corona compensatiepremie

Vanaf nu kan de aanvraag voor de compensatiepremie ingediend worden. Je hebt hiervoor tijd tot 03/06/2020.

Wie heeft recht?

Op basis van Nacebelcodes opgenomen in het KBO van jouw onderneming kan je controleren onder welke categorie je valt. Klik hier voor de lijst met sectoren.

Per onderneming dien je één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen.

Categorie 1, 2, 3 of 4?

Enkel een omzetdaling van 60% is vereist. Dit via een verklaring op eer. Bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden maar wel ter controle worden bijgehouden voor een periode van 5 jaar.

Categorie 5?

Je moet een omzetdaling van 60% en een substantiële exploitatiebeperking kunnen aantonen. Dit via een verklaring op eer. Bewijsstukken moeten niet toegevoegd worden maar wel ter controle worden bijgehouden voor een periode van 5 jaar.

Aanvraag compensatiepremie

Je kan een aanvraag indienen via deze link

Er kan geen compensatiepremie aangevraagd worden indien je geen actieve vestiging hebt in de KBO of de functie(s) niet juist staat. Dit dient eerst rechtgezet te worden.

Wat moet je bij de hand hebben?

Je e-ID, pincode en kaartlezer of andere digitale sleutel (itsme, …)

Belgisch IBAN rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden

Eventueel website-adres (url) van je onderneming

Stappenplan

1) Meldt aan
2) Selecteer jouw onderneming
3) Heeft jouw onderneming meerdere vestigingen in het Vlaams Gewest? Geef dan voor elke vestiging aan of er minstens 1 VTE tewerkstelling is
4) Selecteer of je in hoofd- of bijberoep werkt (enkel voor eenmanszaken)
5) Geef aan waarom je een Corona compensatiepremie vraagt
6) Vul de contactgegevens van de onderneming in
7) Bevestig

De beslissing of de subsidie wordt toegekend wordt per e-mail meegedeeld. De uitbetaling gebeurt automatisch na goedkeuring.

Meer info op de website van VLAIOsite web par Kluwer EasyWeb