Leeshoek

De Vlaamse regering wil met een nieuw plan een aantal gevolgen van de coronacrisis opvangen. Ze heeft hiervoor een reeks nieuwe steunmaatregelen aangekondigd. Zo komt er naast de hinderpremie een eenmalige compensatiepremie voor bedrijven die open blijven, maar een omzetverlies van minstens 60% kennen.

Compensatiepremie

Er komt een compensatiepremie voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het moet dan gaan over een daling van meer dan 60 procent tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020.

Het omzetverlies moet op verklaring van eer aangetoond worden in vergelijking met de omzet van het jaar ervoor, voor starters ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven in de evenementensector, verhuurbedrijven, of bijvoorbeeld kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten, schilders of loodgieters die enkel nog dringende interventies mogen doen.

De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro. Ook zelfstandigen in bijberoep die de volledige sociale bijdragen betalen kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen.

Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die voor meer dan 80% als werknemer aan de slag zijn.

Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Indien je meerdere exploitatie- of uitbatingszetels hebt, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

De compensatiepremie kan binnenkort aangevraagd worden via een toepassing bij VLAIO.

Extra financiële waarborgen

Voor bedrijven komen er extra financiële regelingen zodat zij voldoende cash kunnen behouden en niet overkop gaan.

Covid-19-waarborg

Voor grote bedrijven gaat de overheid meer waarborg staan als die bedrijven moeite hebben om hun leningen af te betalen. Hiervoor zal de waarborgcapaciteit uitgebreid worden.

Achtergestelde leningen

Voor KMO’s (met een focus op start-ups en scale-ups) komen er achtergestelde leningen van 3 jaar met een verlaagde rentevoet.

Noodfonds

Er komt een noodfonds specifiek voor gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, sport, media, en de jeugdsector.


website door Kluwer EasyWeb