Leeshoek

Aanvragen Corona hinderpremie

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. Deze kan nu aangevraagd worden! Je hebt tot en met 5 mei 2020 om dit in orde te brengen.

Wie heeft recht?

Ben je gedwongen moeten sluiten (zie bijgevoegde lijst) en heb je een fysieke vestiging? Dan maak je aanspraak op de volledige hinderpremie van 4000,00.

Enkel bijberoepers die de minimum aan sociale bijdragen van een hoofdberoeper betalen komen in aanmerking. Ondernemingen dienen minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst te hebben.

Indien je meerdere exploitatie- of uitbatingszetels hebt, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Sectoren gedwongen sluitingen

Klik hier voor de lijst van sectoren die gedwongen gesloten werden door de Nationale Veiligheidsraad

Aanvraag hinderpremie

Je kan een aanvraag indienen via deze link

Er kan geen Hinderpremie aangevraagd worden indien je geen actieve vestiging hebt in de KBO of de functie(s) niet juist staat. Dit dient eerst rechtgezet te worden.

Wat moet je bij de hand hebben?

Je e-ID, pincode en kaartlezer of andere digitale sleutel (itsme, …)

Belgisch IBAN rekeningnummer van je onderneming waarop de premie kan betaald worden

Openingsdagen zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen

Eventueel website-adres (url) van je onderneming

Stappenplan

1) Meldt aan
2) Selecteer de getroffen vestiging
    Heb je meerdere vestigingen? Selecteer zeker de juiste vestiging waarvoor je de premie aanvraagt.
3) Selecteer of je in hoofd- of bijberoep werkt en geef een korte beschrijving van je activiteit
4) Vul de contactgegevens van de onderneming in
5) Selecteer de openingsdagen zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen
6) Bevestig

Tips

Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen

Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.

Er is geen probleem om deze premie te cumuleren met andere financiële tegemoetkomingenwebsite door Kluwer EasyWeb