Coin Lecture

Nieuwe maatregelen bankenplan

Om afbetalings- en liquiditeitsproblemen bij gezonde bedrijven te voorkomen en hen om die manier door de crisis te loodsen is er een akkoord tussen de federale overheid en de bankensector.

Ook wie als gevolg van de coronacrisis moeite heeft om zijn woonkrediet terug te betalen, kan die maandelijkse aflossingen uitstellen.

Betalingsuitstel voor woonkredieten

Voor wie

Belgen die financieel getroffen zijn door de crisis omdat ze tijdelijk werkloos zijn of hun zaak hebben moeten sluiten of activiteiten verminderen.

Je moet een bewijsstuk aanleveren om aan te tonen dat je in moeilijkheden zit.

Hoe

Je krijgt uitstel voor de volledige maandelijkse aflossing en dat voor maximaal zes maanden, tot 30 september 2020. Zowel de intresten als kapitaalaflossingen vallen weg. Uitstel is geen afstel: de looptijd van het krediet wordt dan gewoon verlengd.

Betalingsuitstel en versoepelde regels voor bedrijven

Voor wie

Alle gezonde kmo’s, zelfstandigen en niet-financiële bedrijven

“Gezond” betekent concreet dat je:

Geen actieve herstructurering hebt lopen;

Geen betalingsachterstand had op 1 februari 2020;

Minder dan 30 dagen betalingsachterstand had op 29 februari 2020.

Hoe

Betalingsuitstel voor bestaande kredieten

Voor bestaande kredieten geldt een betalingsuitstel tot en met 30 september 2020 zonder extra kosten.

Versoepelde garantieregels voor nieuwe kredieten

De versoepeling van de overheidswaarborgen geldt voor nieuwe kredieten die toegekend worden tot en met 30 september 2020.

De versoepeling geldt voor alle nieuwe kredieten die je aanvraagt en voor kredietlijnen van maximaal 12 maanden.

Het gedekt kredietbedrag mag maximaal 50 miljoen euro per bedrijf (of groep van verbonden bedrijven) bedragen en de overheid moet elk dossier eerst goedkeuren.

De kosten van de garantie bedragen voor een kmo 0,25% en voor een groot bedrijf 0,50%. De kosten van het krediet bedragen maximaal 1,25%, exclusief fee.

Opgelet: NIET van toepassing op herfinancieringskredieten, alle nieuwe moratoria (bv. uitstel van betaling van interesten, kapitaal, …) en niet opgenomen bedragen op bestaande kredietlijnen.


site web par Kluwer EasyWeb