Coin Lecture

Thuiswerkvergoeding

De rulingcommissie heeft op haar website een ontwerpaanvraag gepubliceerd in het kader van de regeringsmaatregelen. Het is nu mogelijk een specifieke forfaitaire vergoeding voor kosten eigen aan de werkgever, met name voor thuiskantoor-/bureaukosten, aan te vragen.

Hierdoor zouden alle werknemers recht hebben op vergoeding van €126,94 per maand voor de bureaukosten (in zoverre dat deze personen effectief van thuis werkzaam zijn). Dit om bepaalde kosten te dekken die zouden worden gemaakt door de werknemer.

De forfait voor bureaukosten wordt geacht de kosten van elektriciteit, verwarming, bureaumaterieel, inrichting bureau, onroerende voorheffing, printen, verzekering, etc. te dekken. Deze vergoeding dekt niet de kosten voor een internetverbinding en IT-materiaal.

Deze vergoeding is niet belastbaar voor de werknemer en wel aftrekbaar bij de werkgever.

De forfaitaire vergoeding mag toegekend worden zolang COVID19-maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van kracht zijn.

Zie hier de link naar de aanvraag.


site web par Kluwer EasyWeb