Leeshoek

Uitstel indienen aangiften en betaling

De federale regering heeft bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten. In dit artikel hebben we het over het uitstel voor het indienen van aangiften en uitstel van betaling.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting

Voor alle aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners met limietdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020 is de nieuwe uiterste indieningsdatum donderdag 30 april 2020.

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Voor de periodieke aangifte en intracommunautaire opgave over periode februari 2020 (voor maandaangevers) wordt de termijn verlengd tot 6 april 2020.

Voor de periodieke aangifte en intracommunautaire opgave over periode maart 2020 (voor maandaangevers) en over het 1ste kwartaal 2020 (voor kwartaalaangevers) wordt de termijn verlengd tot 7 mei 2020.

Voor de jaarlijkse klantenlisting is de termijn verlengd tot 30 april 2020.

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Er wordt een automatisch uitstel van betaling toegekend voor de btw en de bedrijfsvoorheffing. Hierdoor zal je twee maanden geen boetes of interesten moeten betalen. Dit uitstel geldt voor:

Btw

Maandaangifte februari 2020 - betaling voor 20 mei 2020

Aangifte maart 2020 en 1ste kwartaal 2020 - betaling voor 20 juni 2020

Bedrijfsvoorheffing

Maandaangifte februari 2020 - betaling voor 13 mei 2020

Aangifte maart 2020 en 1ste kwartaal 2020 - betaling voor 15 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling kan je ook nog steeds de eerder aangekondigde steunmaatregelen aanvragen. Deze omvatten bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boeten wegen laattijdige betaling. Lees meer in ons vorig artikel.

Betaling van personenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van aanslagjaar 2019 gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Naast dit automatisch uitstel van betaling kan je ook nog steeds de eerder aangekondigde steunmaatregelen aanvragen. Deze omvatten bijkomende betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling. Lees meer in ons vorig artikel.


website door Kluwer EasyWeb