Coin Lecture

Steunmaatregelen mbt sociale bijdrage zelfstandige

De overheid heeft een aantal maatregelen uitgewerkt voor ondernemingen die hinder ondervinden van de verspreiding van het coronavirus. Graag geven we een update omtrent de maatregelen met betrekking tot de sociale bijdrage van zelfstandigen.

1. Betalingsuitstel sociale bijdrage

De zelfstandige kan betalingsuitstel aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 alsook voor de regularisatiebijdragen! Dit voor maximum 1 jaar.

De betalingstermijnen zien er dan als volgt uit:

Voor de bijdrage van het 1e kwartaal van 2020 en van regularisatiebijdragen: voor 31/03/2021.

Voor de bijdrage van het 2e kwartaal van 2020: voor 30/06/2021

Hierdoor zullen er geen verhogingen aangerekend worden en blijf je genieten van alle uitkeringen met betrekking tot deze sociale bijdrage (bv. bij ziekte).

Hoe doe je dit?

Ga naar de website of neem contact op met jullie sociaal verzekeringsfonds.

Daar vinden jullie voor elk sociaal verzekeringsfonds de te volgen procedure alsook de termijn waarvoor de aanvraag uitstel schriftelijk binnen moet zijn (eerste kwartaal voor 31/03/2020)

Opgelet: de voorwaarde is wel dat jullie inkomsten dalen of wegvallen. Voor bedrijfsleiders in een vennootschap wil dit zeggen: de loonuitkering stop zetten.

Andere kwartalen van 2020 of eindafrekeningen kunnen voorlopig niet worden uitgesteld.

De maatregel is van toepassing op elke bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, meewerkende echtgenoot, ...).

2. Vermindering voorlopige sociale bijdrage

Daalt je inkomen onder één van de wettelijke drempels hieronder dan kan er een vermindering van jullie voorlopige bijdrage worden aangevraagd. De drempel dient men te bekijken op jaarbasis.

Ook deze aanvraag dient bij je sociaal verzekeringsfonds te gebeuren.

3. Vrijstelling van de bijdragen

Je kan als zelfstandige ook de vrijstelling aanvragen wanneer je eenmanszaak in tijdelijk financiële moeilijkheden zit. Deze aanvraag kan pas gebeuren in het tweede kwartaal en dit via de portaalsite van de overheid. Hier kan je de volledige procedure en voorwaarden nog eens nalezen.


site web par Kluwer EasyWeb