Leeshoek

Steunmaatregelen Coronavirus

Het Coronavirus is niet uit het nieuws weg te branden, n.a.v. de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 12/03/2020 informeren wij u graag over de steunmaatregelen die op dit moment van toepassing zijn. Uitgebreide informatie per steunmaatregel kan u terugvinden via de linken onderaan de nieuwsflash. Bij deze alvast een korte samenvatting:

 1.     Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen     

 Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen vragen.

 2.     Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid kunnen een financiële uitkering ontvangen. Deze geldt voor de maanden maart en april. Het speelt geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is.

Andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. Deze onderbreking moet volledig zijn.

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten.

De maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 zonder gezinslast en 1.614,10 met gezinslast.

 

 3.     Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen (bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) een afbetalingsplan aanvragen aan FOD Financiën. Dit afbetalingsplan moet per schuld aangevraagd worden op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht

 4.     Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen (RSZ) te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen

 5.     Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel. Hierdoor kunnen werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. Dit motief kan worden ingeroepen voor bijvoorbeeld werknemers die in quarantaine werden geplaatst, of voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus.

 6.     Tijdelijke werkloosheid om economische redenen

Als onderneming kan je een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren indien het bestaande arbeidsritme tijdelijk niet kan worden gehandhaafd in de onderneming wegens economische oorzaken.

 7.     Andere maatregelen

Tijdens het opstellen van deze nieuwsflash is in de media verschenen dat de Vlaamse regering een eenmalige premie voorziet van 4.000,00 euro voor cafés en restaurants die volledig moeten sluiten. Voor winkels die in het weekend de deuren toe doen gaat het om 2.000,00 euro. Mocht de sluiting langer dan de komende drie weken duren, dan komt er een forfaitair bedrag van 160,00 euro per sluitingsdag bovenop.

Deze maatregelen zullen de komende uren en dagen vermoedelijk nog verder uitgebreid worden. Aarzel niet uw dossierverantwoordelijke te contacteren indien u beroep wilt doen op één van bovenstaande maatregelen. Wij helpen u hierbij graag verder.


Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Fiscale maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen


website door Kluwer EasyWeb