Geen wijziging onkostenvergoeding buitenlandse dienstreizen

Voor een dienstreis naar het buitenland kan een werknemer of bedrijfsleider van zijn werkgever een forfaitaire vergoeding krijgen voor de bijkomende kosten die hij tijdens die reis maakt. Dagvergoedingen dekken bijvoorbeeld de kosten inzake plaatselijk vervoer, telefoonkosten en parkingskosten.

In principe worden elk jaar de nieuwe bedragen gepubliceerd van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen die toegekend worden aan de afgevaardigden en ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken die een opdracht vervullen in het buitenland.
De fiscus aanvaardt deze bedragen uit categorie 1 ook voor de werknemers uit de privésector die in opdracht van hun werkgever naar het buitenland worden gezonden.

De FOD Financiën deelde nu mee dat de landenlijst niet wordt aangepast in 2019, zodat de sinds juli 2018 bestaande bedragen blijven gelden.

De vergoeding is een 'kost eigen aan de werkgever': fiscaal aftrekbaar in hoofde van de werkgever, niet belastbaar in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider.

Lange of korte dienstreis

De fiscus maakt onderscheid tussen dienstreizen langer of korter dan 30 kalenderdagen. De bedragen van categorie 1 zijn voor 'korte' buitenlandse dienstreizen. Onder een kortstondige opdracht wordt een afwezigheid van minimum 10 uren en maximum 30 kalenderdagen per reis verstaan.

De werkgevers uit de privésector mogen de bedragen uit categorie 2 hanteren voor personeel dat 'lange' buitenlandse dienstreizen van meer dan 30 kalenderdagen maakt. Er zijn in dit geval wel een aantal bijkomende voorwaarden. Zo mogen deze lagere forfaits maximum 24 maanden voor eenzelfde opdracht worden toegekend en moet de betaling van de forfaits onmiddellijk worden stopgezet wanneer de betrokken werknemer zich definitief vestigt in het buitenland.

Aanvullende vergoedingen

Voor hotel- en verplaatsingskosten zijn steeds bewijsstukken nodig en zijn er bijgevolg geen forfaitaire vergoedingen van toepassing.

Indien de maaltijden of andere kleine uitgaven reeds via een andere weg vergoed worden, dan moeten de forfaitaire vergoedingen als volgt verminderd worden:

Vermindering met 15% voor het ontbijt;

Vermindering met 35% voor het middagmaal

Vermindering met 45% voor het avondmaal

Vermindering met 5% voor andere kleine uitgaven

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de hotelkosten door de werkgever betaald worden en het ontbijt hierin inbegrepen is.

Geldende bedragen

Hierbij vindt u voor enkele Europese landen de bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen. Er geldt één bedrag per land, zonder onderscheid tussen verschillende steden.

Forfaitaire dagvergoedingen


site web par Kluwer EasyWeb