De nieuwe WLPT-methode om de CO2-uitstoot te berekenen

De C02-uitstoot en de (para)fiscaliteit van bedrijfswagens hangen nauw samen met elkaar. Sinds de jaren 70 gebruikt men de NEDC-test (New European Driving Cycle) als methode voor het meten van de CO2-uitstoot. Omdat deze methode verouderd is wordt hier sinds september 2018 een nieuwe wereldwijde gestandaardiseerde test voor gebruikt, namelijk de WLPT-methode (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Men zal hogere CO2-waarden kunnen waarnemen dankzij de test die accurater en waarheidsgetrouwer is.

WLPT-methode

Zoals eerder al werd beschreven wordt de CO2-uitstoot van het verbruik van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen gemeten aan de hand van de WLPT-methode. Deze test zal niet enkel gebruikt worden in een testomgeving. Er wordt specifiek nagegaan wat de uitstoot is bij het reële gebruik van wagens. De wagens worden getest gedurende de werkelijke rijomstandigheden en zullen beschikken over alle uitrustingsopties. Hierdoor zullen de resultaten beter aansluiten bij de realiteit. De test zorgt voor een uitstoot die gemiddeld 20% tot zelfs 25% hoger ligt en dus een nieuwe, hogere C02 als gevolg heeft.

De gevolgen voor bedrijfswagens

De nieuwe CO2-uitstoot zal gebruikt worden voor de berekening van het belastbaar voordeel van de bedrijfswagen en van de solidariteitsbijdrage die verschuldigd is door de werkgever. Deze hogere uitstoot zal een impact hebben op beide bedragen. Vervolgens zal de nieuwe CO2 uitstoot ook de fiscale aftrekbaarheid van de wagen bepalen.

Wanneer zal welke norm gebruikt worden?

De WLPT-methode wordt sinds 1 september 2018 gebruikt om alle nieuwe wagens te testen. Op het gelijkvormigheidsattest worden nog twee waarden vermeld: WLPT (rubriek 49.4) en NEDC of NEDC 2.0 (rubriek 49.1).

Tijdens een overgangsperiode mag de NEDC of NEDC 2.0 gebruikt worden. Die waarde zal dus moeten doorgegeven worden voor de berekening van het belastbaar voordeel en de solidariteitsbijdrage voor nieuwe bedrijfswagens. De overgangsperiode loopt momenteel tot eind 2020. Vanaf 2021 is het de bedoeling dat de WLPT-methode gebruikt wordt om de CO2-uitstoot te berekenen.

site web par Kluwer EasyWeb