Hoeveel btw betalen op tuinaanleg?

Het zonnetje begint meer en meer te schijnen. Daar is de lente. Tijd om de tuin een grondige opfrisbeurt te geven met nieuwe planten. Hoeveel btw zit daar op? Op 24/02/2019 werd daarover een wetsvoorstel goedgekeurd.

Op tuinaanleg is het normale btw-tarief van 21% van toepassing. Tuinaanleg wordt gezien als een dienst en wordt als een werk in onroerende staat beschouwd. Op planten geldt in principe 6% btw, maar stel dat een tuinaannemer planten aankoopt aan 6% btw, dan nog geldt er 21% btw over de werkuren van de tuinaannemer én de planten die hij daarbij voorziet voor de tuinaanleg. Op zijn volledige factuur geldt m.a.w. 21% btw, ook al zit daar dus voor een deel de levering van plantengoed in. Opgelet! Het heeft geen enkele zin om de factuur voor de tuinaanleg uit te splitsen tegen 21% en 6% btw. Doet men dit wel, dan zal de Btw het verschil van 15% btw navorderen en krijgt men er een boete bovenop.

Een gevolg van een voorstel dat op 24/02/2019 door de Kamer werd goedgekeurd is dat uitsplitsing de regel zou worden. In dit voorstel staat immers te lezen dat een tuinaannemer toch 6% btw mag rekenen op de levering van planten in het kader van tuinaanleg. Hij moet zijn factuur uitsplitsen tegen 21% voor zijn uren en 6% btw voor de planten. Mocht hij dit niet doen, dan is er alsnog het normale btw-tarief van 21% van toepassing op de hele factuur, dus ook op de plantenlevering.

Of de btw gerecupereerd kan worden is natuurlijk altijd een discussie. Een tuin wordt in principe altijd als privé beschouwt door de Btw. U kunt bijgevolg de 6% en 21% btw in principe niet recupereren in uw btw-aangifte. Mocht u echter klanten op uw kantoor in de woning van uw bvba ontvangen, dan kan u argumenteren dat uw voortuin deels beroepsmatig is.

Als een tuinaannemer uw tuin aanlegt, dan geldt er 21% op planten. Dit zal 6% worden tegen het nieuwe plantenseizoen. Uw bvba ontvangt bijgevolg een factuur met ‘btw verlegd’, enerzijds voor de werkuren en anderzijds 6% btw voor de planten.


website door Kluwer EasyWeb