Hogere vrijwilligersvergoeding voor bepaalde vrijwilligers

Op 28 december 2018 is het KB, dat een hogere kostenvergoeding regelt voor bepaalde categorieën vrijwilligers, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De regeling is van kracht sinds 1 januari 2019.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om aan bepaalde groepen vrijwilligers op jaarbasis een hoger bedrag binnen de forfaitaire kostenvergoeding voor vrijwilligers uit te betalen. Het bedrag voor die bepaalde groep van vrijwilligers stijgt voor 2019 van 1.388,40 euro naar 2.500,00 euro. Voor de vrijwilligers die niet tot deze groep behoren blijft het maximum 1.388,40 euro.

De vergoeding dient niet te worden ingevuld in de aangifte personenbelasting en is niet belast bij de verkrijgen aangezien het om een dekking van zijn/haar kosten gaat.

Voorwaarde van toepassing voor alle vrijwilligersvergoedingen:

Het maximum dagbedrag mag nooit worden overschreden, dat betekent dat er nooit meer mag vergoed worden dan 34,71 euro per dag

Er is geen combinatie mogelijk met het onbelast bijverdienen binnen het verenigingsleven

De regeling voor een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding geldt niet voor mensen die een uitkering/vervangingsinkomen ontvangen (RVA, OCMW,…).

Bijkomende voorwaarde voor de vrijwilligers die een hogere kostenvergoeding mogen ontvangen:

In de sportsector: sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden

In de nachtoppas

In het niet-dringend liggend ziekenvervoer


site web par Kluwer EasyWeb