Onbelast bijverdienen, is dat iets voor u?

Sinds 2018 zijn bijverdiensten uit sommige activiteiten vrijgesteld van belastingen, btw en sociale bijdragen. Welke activiteiten zijn dat, wat is het grensbedrag, is dit ook iets voor u en zo ja, welke formaliteiten moet u dan vervullen?

Voor welke activiteiten?

1. Verenigingswerk. Dit zijn specifieke, op een lijst vermelde diensten. Zo is er bijvoorbeeld een sporttrainer of stadsgids, voor vzw’s, feitelijke verenigingen en openbare besturen. Diensten voor speelpleinwerking en jeugdbewegingen zijn uitgesloten. Opgepast! Zowel ‘verenigings-‘ als ‘vrijwilligerswerk’ doen voor dezelfde vereniging, kan niet, tenzij u voor het vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding krijgt.

2. Diensten voor burgers. Dit zijn diensten van een privépersoon aan een andere privépersoon die occasioneel, niet met een vaste regelmaat, verricht worden. Net zoals voor verenigingswerk komen enkel bepaalde diensten in aanmerking. Bijvoorbeeld sport- of muzieklessen, kinderoppas, kleine onderhoudswerken aan een rondom woning, enzovoort.

3. Deeleconomie. Diensten van de deeleconomie zijn diensten die via erkende elektronische platforms geleverd worden. Op dit moment zijn er al meer dan 40 platforms erkend.

Tot welk bedrag vrijgesteld?

Jaar- en maandgrens. Voor de drie soorten diensten samen is het maximaal bedrag dat voor 2018 vrijgesteld kan worden, €6.130. Daarnaast is er ook nog een maandelijks maximum van €510,83 voor het verenigingswerk en de diensten voor burgers samen. Voor sommige sportactiviteiten wordt de maandgrens vanaf 01/01/2019 verdubbeld.

Opgepast!

Onkostenvergoedingen, bijvoorbeeld voor verplaatsingen, moeten meegeteld worden.

Wanneer u die grens van €6.130 overschrijdt, dan zijn de inkomsten behoudens tegenbewijs belastbaar als beroepsinkomsten.

Tip: Levert u het tegenbewijs, dan gaat het om diverse inkomsten, belastbaar tegen 33%. Let op! Bij het overschrijden van de maandgrens wordt het volledig inkomen van die maand beschouwd als beroepsinkomen, zonder mogelijkheid van tegenbewijs.

Ook iets voor u?

In principe wel. Diensten voor burgers en verenigingswerk zijn mogelijk voor zelfstandigen in hoofdberoep, werknemers die meer of gelijk aan 4/5 werken en gepensioneerden. Voor diensten van de deeleconomie geldt deze voorwaarde zelfs niet. In theorie komt u dus als zelfstandige of bedrijfsleider ook in aanmerking om onbelast bij te verdienen.

In de praktijk niet evident. Een belangrijke voorwaarde voor de vrijstelling is dat de diensten niets te maken mogen hebben met uw activiteit als zelfstandige of met de activiteiten van uw vennootschap. Bent u bijvoorbeeld aannemer, dan mag u geen kleine onderhoudswerken aan woningen doen. U zou wel muzieklessen mogen geven, want die activiteit heeft niets met uw eigenlijk beroep te maken.

Welke formaliteiten?

Verenigingswerk. De vereniging moet vooraf met u een schriftelijke overeenkomst sluiten en de diensten elektronisch aangeven.

Occasionele diensten. Die moet u zelf aangeven. Dit doet u niet in uw belastingaangifte, maar op de website http://www.bijklussen.be. Tip: U vindt op die website ook meer uitleg over de drie soorten diensten, de voorwaarden voor de vrijstelling en de te vervullen formaliteiten.

Deeleconomie. De platforms geven één keer per jaar de inkomsten door aan de fiscus. U moet ze ook zelf vermelden in uw belastingaangifte.

Conclusie

In principe kunt u ook als bedrijfsleider of zelfstandige tot €6.130 per jaar onbelast bijverdienen met diensten voor verenigingen en burgers en diensten van de deeleconomie. Diensten die u reeds beroepsmatig verricht als zelfstandige of via uw vennootschap, komen echter niet in aanmerking.


site web par Kluwer EasyWeb