Leeshoek

Wat wijzigt er in uw personenbelasting vanaf dit jaar?

Vanaf 1-1-2018 zijn er een paar kleine wijzigingen die betrekking hebben op uw personenbelasting aanslagjaar 2019-inkomstenjaar 2018. De regering heeft deze mee opgenomen in het zomerakkoord gepubliceerd 25-12-2017.

1 - Spaarrekeningen

De vrijstelling van roerende voorheffing op intresten uit spaarboekjes daalt van 1.880 euro naar 940 euro. Rekeningen die op naam van gehuwden staan, daalt de vrijstelling van 3.760 euro naar 1.880 euro.

Automatisch wordt er 15% roerende voorheffing ingehouden voor elke intrestvergoeding die het plafond overschrijdt.

2 - Pensioensparen

Het bedrag dat jaarlijks kan gestort worden, wordt verhoogd van 960 euro naar 1.230 euro. Tot een storting van 960 euro geniet de belastingplichtige een belastingvermindering van 30% ofwel 288 euro. Op het bedrag dat boven de 960 euro gestort wordt geniet de belastingplichtige een belastingvermindering van 25%. Maximale besparing op 1.230 euro is 307,50 euro.

3 - Fiscale vrijstelling op dividenden

Een belegger (natuurlijk persoon) die dividenden ontvangt kan de eerste 640 euro fiscaal vrijstellen van roerende voorheffing en hierdoor 192 euro besparen. De procedure is eerder omslachtig. De ontvanger zal eerst wel de 30% roerende voorheffing betalen op zijn dividenden ontvangen in inkomstenjaar 2018. Het is pas in de aangifte personenbelasting (juni 2019) dat hij de 30% ingehouden roerende voorheffing zal kunnen terugvorderen.

Vanaf inkomstenjaar 2019 zal de vrij te stellen schijf 800 euro bedragen.

website door Kluwer EasyWeb