Leeshoek

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Vanaf dit jaar, 2018 krijgen de zelfstandigen de mogelijkheid om op een extra fiscaal-vriendelijke manier hun pensioen op te bouwen. De regering heeft hiervoor de nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of de POZ in het leven geroepen. Tot en met 2017 hadden deze zelfstandige enkel hun VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen) om aan aanvullend pensioenopbouw te doen. De nieuwe POZ is hetzelfde als de individuele pensioentoezegging of IPT.

Alle zelfstandigen inclusief vrije beroepen en meewerkende echtgenoten komen in aanmerking voor dit POZ. Enkel de zelfstandige bedrijfsleiders worden hiervan uitgesloten. De reden hiervoor ligt in het feit dat zij via hun vennootschap een IPT-verzekering kunnen afsluiten.

Met POZ-premies bouwt de zelfstandige een aanvullend pensioen op . Deze premies geven recht op een belastingvermindering van 30% in de personenbelasting op voorwaarde dat de 80%-grens niet overschreden wordt. De 80%-regel wordt berekend op het gemiddeld inkomen van de jongste drie jaar van de zelfstandige. POZ is niet begrensd in absolute cijfers, daar waar het VAPZ wel een absoluut maximum heeft van 3.187,04 euro of maximaal 8,17% van het netto belastbaar inkomen van de zelfstandige.

Bij de uitkering van het eindkapitaal, nav overlijden of wettelijk pensioen, zal er slechts een belasting van 10% (+ gemeentebelasting) rusten op de uitkering. Bij uitkering op een ander moment 33% (+ gemeentebelasting). In alle gevallen zal er 2% solidariteitsbijdrage en 3.55% RIZIV-bijdrage ingehouden worden op de uitkering.

Gezien het VAPZ 100% aftrekbaar is als beroepskost is het VAPZ fiscaal interessanter. Wij raden aan eerst de korf van uw VAPZ volledig te benutten en als er nog ruimte (financiële en fiscaal) is de POZ te gebruiken.

website door Kluwer EasyWeb