Coin Lecture

Forfaitaire vergoedingen Circ. 2018/C/8

De forfaitaire vergoedingen uitgekeerd aan personeelsleden en bedrijfsleiders hebben steeds als ernstige norm de forfaitaire vergoedingen die de overheid aan haar personeel via een KB toekent. Het KB van 13.07.2017 heeft gezorgd voor heel wat aanpassingen en dit niet altijd in voordeel van de personeelsleden en bedrijfsleiders. Hierna een overzicht van de meest gekende forfaitaire vergoedingen, die voor de ontvanger een niet-belastbare vergoeding is.

1. Vergoeding voor reiskosten

Met reiskosten bedoelt men hier de vervoerskosten voor dienstreizen.

Bij gebruik van openbaar vervoer = werkelijk gemaakte kost voor dit vervoer.

Bij gebruik persoonlijk voertuig = 0,3460 euro per km (auto, motorfiets of bromfiets).


2. Vergoedingen voor het gebruik van de fiets

De fietsvergoeding wordt vastgelegd op 0,23 euro per km ongeacht het aantal minimum km’s per rit en aantal ritten per dag. Deze vergoeding is van toepassing op alle vergoedingen per fiets.

Hier worden alle fietsen bedoeld (stadsfiets, koersfiets, mountainbike, elektrische fiets die max 25 km per uur kan rijden,….).


3. Vergoedingen voor verblijfskosten in België

Het toekennen van een verblijfsvergoeding of dagvergoeding is niet belastbaar bij de ontvanger als onderstaande criteria in acht worden genomen en dit als men de werkelijke verplaatsingen kan aantonen.

Tabel bedragen vergoedingen


Extra te vervullen voorwaarde bij dagelijkse forfaitaire vergoedingen (dagvergoedingen):

De verplaatsing duurt minimaal 6 uur

De verplaatsing geeft geen aanleiding dat de werkgever of derde de kost van de maaltijd op zich neemt

De verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel om maaltijdkosten te dekken (vb maaltijdcheques)


De maandelijkse forfaitaire vergoeding en de forfaitaire vergoeding voor internettoegang en telefoonkosten, kan enkel worden toegekend aan personeelsleden en bedrijfsleiders met een reizende functie. Hiervoor wordt geen minimum duur van 6 u opgelegd. Ook hier mag de verplaatsing geen aanleiding geven dat de werkgever of een derde de kost van de maaltijd op zich neemt.

Voorwaarde om de dagelijkse forfaitaire vergoeding voor huisvesting onbelast te mogen ontvangen:

De verplaatsing geeft geen aanleiding dat de werkgever of een derde de kost van de huisvesting op zich neemt

De verplaatsing geeft geen aanleiding tot enig ander voordeel van dezelfde aard (vb een bedrijfsrestaurant)

De huisvesting ter plaatse is niet gratis aangeboden

Als de forfaitaire vergoeding huisvesting gecombineerd is met een maaltijdcheque, dient het bedrag van de ontvangen maaltijdcheque in mindering te worden gebracht van de forfaitaire vergoeding huisvesting.

Het toekennen van een hogere dagvergoeding of vergoeding voor huisvesting dan de hier bovenstaande forfaits zal moeten worden gestaafd door bewijs van de effectief en werkelijke hogere uitgave! Zoniet is de ontvangen vergoeding belast bij de ontvanger.


Alle forfaitaire vergoedingen naar personeelsleden en bedrijfsleiders dienen correct te worden opgenomen op de jaarlijkse fiche 281 van elke ontvangende partij.


Het KB trad in werking op 01.09.2017 hoewel de circulaire nu pas verschenen is.

site web par Kluwer EasyWeb