Coin Lecture

Gewijzigde VAA voor pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon en telefoonabonnementen

De voordelen van alle aard met betrekking tot het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, worden forfaitair vastgesteld.

De nieuwe bedragen werden opgenomen in art 18, § 3, KB/WIB92, gewijzigd door het KB van 02/11/2017. Hierbij de nieuwe forfaitaire bedragen:

72 EUR per jaar voor een kosteloos ter beschikking gestelde vaste of mobiele pc;

36 EUR per jaar voor een kosteloos ter beschikking gestelde tablet of een mobiele telefoon;

60 EUR per jaar voor de kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting, ongeacht of het vaste aansluiting is of een mobiele en ongeacht het aantal toestellen dat gebruik kan maken van die internetaansluiting;

48 EUR per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel telefoonabonnement.

site web par Kluwer EasyWeb