Coin Lecture

Nieuwe drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen

Als je merkt dat je netto belastbaar jaarinkomen lager ligt dan dat van drie jaar terug, en je de voorlopige bijdragen niet kan betalen, dan kan je een vermindering van je voorlopige bijdragen aanvragen.

Om je wettelijke voorlopige sociale bijdragen te kunnen verlagen moet je:

inkomen van dit jaar lager liggen dan je inkomen van 3 jaar terug waarop je voorlopige bijdragen worden berekend

de daling van je inkomen kunnen aantonen met objectieve bewijsstukken (vb: ziekte, bevalling…)

inkomen van dit jaar moet lager liggen dan ofwel 13.296,25 EUR of lager liggen dan 26.592,49

Wanneer je inkomen lager ligt dan 13.296,25 EUR kan je de kwartaalbijdrage laten zakken naar 719,34 EUR.
Wanneer je inkomen lager ligt dan 26.592,49 EUR kan je de kwartaalbijdragen laten zakken naar 1.438,69 EUR.

Op 23/11/2017 werd door de Ministerraad een voorontwerp goedgekeurd om deze drempel uit te breiden naar 6 drempels.
Het wetsontwerp heeft tot doel de bijdragen beter in overeenstemming te brengen met de inkomensschommelingen waarmee vele zelfstandigen worden geconfronteerd.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de volgende zes drempels gelden:

< 13 296,25 euro

< 16 752,22 euro

< 21 106,47 euro

< 26 592,49 euro

< 37 607,47 euro

< 53 184,98 euro

Het voorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van State. De juist geïndexeerde kwartaalbijdragen dienen nog meegedeeld te worden.

site web par Kluwer EasyWeb