Coin Lecture

Lagere drempel bijdragen voor startende zelfstandigen

Vanaf 01/04/2018 zullen startende zelfstandigen genieten van een lagere inkomensdrempel voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.

De minimum sociale zekerheidsbijdragen voor startende zelfstandigen zullen op een minimum inkomen van 6.866,25 EUR (huidige index) voor de eerste 4 kwartalen van de activiteit berekend worden.

Dat betekent dat de zelfstandige in hoofdberoep aan het tarief van 20,5 % dat vanaf 2018 geldt, geen trimestriële minimumbijdrage van 680,43 EUR meer zal moeten betalen op een inkomensdrempel van 13.296,25 EUR.

Als zijn inkomsten lager zijn, zal hij een lagere bijdrage betalen met een minimum van 351,90 EUR.

Het voorstel wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van State.

site web par Kluwer EasyWeb