Leeshoek

Strengere regels voor fiscaal voordeel nieuwe hybridewagens

Het zomerakkoord 2017 van de regering-Michel wil het fiscaal voordeel voor de zogenaamde “fakehybride” wagens laten verdwijnen voor dergelijke wagens aangekocht vanaf 2018. Voor het bepalen van de fiscale aftrek zal in de toekomst rekening gehouden moeten worden met de capaciteit van de batterij in verhouding tot het gewicht van de wagen. Concreet zal er dus niet geraakt worden aan de fiscale aftrek voor wagens aangekocht vóór 31 december 2017! De nieuwe regels -die nog in ontwerp zijn- zouden toegepast worden vanaf 2020.

Nieuwe wagens vanaf 2018

Belangrijk is dat hybride wagens aangekocht vóór 2018 nog gebruik zullen kunnen maken van de huidige regeling, waarbij een hybride wagen vaak voor 100% aftrekbaar is in de vennootschapsbelasting, tot deze afgeschreven is.

Wagens aangekocht in 2018 zullen voor de jaren 2018 en 2019 in principe nog gebruik kunnen maken van de fiscale aftrek zoals deze nu bestaat, maar zullen vanaf 2020 onderworpen worden aan de nieuwe fiscale beperkingen.

Fakehybrides

De grootste groep van de getroffen wagens zullen hierbij de SUV's zijn, maar ook heel wat kleinere modellen zullen niet voldoen aan de nieuwe voorwaarden.
Fakehybrides worden omschreven als “stekkerhybrides met een relatief kleine oplaadbare batterij”. Bij deze wagens wordt de batterij vaak niet opgeladen door de bestuurders, of is de capaciteit zo klein dat er amper elektrisch gereden wordt. Het zijn in hoofdzaak deze wagens die geviseerd worden.

Fiscale beperking

Tegen 2020 zou een grens vastgelegd worden om te bepalen of het al dan niet om een “echte” hybride wagen gaat. Momenteel wordt er in de ontwerpteksten gesproken over een minimum van 1 kilowattuur (kWh) per 100kg wagen, als voorwaarde om een fiscale aftrek in verhouding tot hun eigen co² percentage in de vennootschapsbelasting te behouden. Indien niet aan de voorwaarde voldaan wordt zal de wagen slechts de fiscale aftrek kunnen genieten van een niet-hybride evenknie van deze wagen. In de ontwerpteksten wordt ook vermeld dat dit eventueel nog verlaagd zou kunnen worden naar 0,6 kWh per 100kg.

Voordeel alle aard

Indien een wagen gekwalificeerd wordt als “fakehybride” heeft dit niet enkel gevolgen voor de vennootschap die eigenaar is van deze wagen, maar ook voor de gebruiker die het voordeel van deze wagen geniet. Zo zal het voordeel alle aard voor dergelijke wagens ook berekend moeten worden aan de hand van het co² percentage van een niet-hybride evenknie.

Momenteel wordt dit voordeel als volgt berekend :
Cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 -percentage.

Meer informatie over de ouderdoms- en co2 percentages kunnen gevonden worden op volgende link. https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/bedrijfswagens

website door Kluwer EasyWeb