Leeshoek

07.08.2018

Digitale documenten bewaren

Bij het beheren van een onderneming komen verschillende soorten documenten voor, zoals facturen, creditnota’s, bankrekeninguittreksels, aangiften en andere boekhoudkundige documenten zoals dagboeken en grootboeken. Vanuit verschillende rechtsgebieden wordt opgelegd om deze ondernemingsdocumenten gedurende langere tijd te bewaren. Lees meer

26.07.2018

Wanneer zijn vooruitbetaalde kosten aftrekbaar?

In principe zijn kosten aftrekbaar in het jaar waarin ze zijn gemaakt of gedragen. Door de hervorming van de vennootschapsbelasting komt daar verandering in voor de kosten die eigenlijk betrekking hebben op een ander boekjaar. Lees meer

23.07.2018

Rechtbank van koophandel is binnenkort verleden tijd

De modernisering van ons ondernemingsrecht die volop aan de gang is, heeft ook gevolgen voor de rechtbank van koophandel. Die zal binnenkort ondernemingsrechtbank heten. Omdat het ondernemingsbegrip voortaan heel ruim wordt opgevat, zal de nieuwe rechtbank ook bevoegd zijn voor landbouwers, vzw’s en vrije beroepers. Zij worden ook als ondernemingen beschouwd. Lees meer

20.07.2018

Ongrondwettelijke waardering voordeel woning: wetswijziging op komst

Wie een gratis woning ter beschikking krijgt van zijn werkgever, krijgt een belastbaar voordeel. De ‘waarde’ van dat voordeel wordt anders berekend als de werkgever een rechtspersoon (bv. vennootschap) is. Dat is discriminerend. Lees meer

17.07.2018

Cash for car: voor wie interessant?

De fiscaal en sociaal gunstige mobiliteitsvergoeding of cash for car-regeling is niet hetzelfde als het mobiliteitsbudget. Dit kon u al eerder lezen. De mobiliteitsvergoeding bestaat sinds 1 januari 2018, de invoering van het mobiliteitsbudget is in voorbereiding. In deze bijdrage staan we stil bij de juridische en fiscale behandeling van de mobiliteitsvergoeding: een bedrijfswagen inruilen voor een geldsom. Lees meer

16.07.2018

Bedrag van een geschenk voor medewerkers wordt verhoogd!

Vorige week werd het voorstel goedgekeurd waarbij de bedragen werden verhoogd van geschenken die vrij zijn van sociale zekerheidsbijdragen. Hierdoor kan je als werkgever een hoger bedrag schenken aan een medewerker voor een specifieke aangelegenheid. Lees meer

14.07.2018

Nieuwe circulaire over taks op de effectenrekeningen

De taks op effectenrekeningen legt een heffing van 0,15 % op aan iedereen die op één of meerdere effectenrekeningen in totaal 500.000 euro of meer heeft staan. Een administratieve circulaire geeft wat meer uitleg. Lees meer

11.07.2018

Fiscale bemiddelingsdienst kan nu ook boetes kwijtschelden

De fiscale bemiddelingsdienst is een onafhankelijke dienst die bemiddelt bij geschillen tussen de belastingplichtige en de fiscus. Binnenkort krijgt de dienst er nog een extra taak bij: kwijtschelden en verminderen van fiscale boetes. Lees meer

11.07.2018

Onbelast bijklussen kan eindelijk van start gaan!

Onbelast bijklussen kan eindelijk van start gaan! Lees meer

08.07.2018

Belastingvermindering voor adoptiekosten

Een adoptie kost handenvol geld. Daarom ondersteunt de regering belastingplichtigen die een adoptieprocedure doorlopen met een fiscale tegemoetkoming. Vanaf dit jaar (aanslagjaar 2019) krijgen adoptieouders een belastingvermindering voor de uitgaven die ze doen tijdens de procedure. Voorwaarde is dat er een erkende adoptiedienst tussenkomt. Zowel binnenlandse als buitenlandse adopties komen in aanmerking. Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

website door Kluwer EasyWeb