Kalender

13.12.2018 - Btw
Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2019 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle

13.12.2018 - Vakantie
Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2019 en hun eventuele vervanging.

13.12.2018 - Bedrijfsvoorheffing
BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

Werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

14.12.2018 -

14.12.2018 -

14.12.2018 -

20.12.2018 - Btw
- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20.12.2018 - Statistiek
INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.12.2018 - Voorafbetalingen
(*)

Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

24.12.2018 - Bedrijfsvoorheffing
Vennootschappen die in 2017 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

24.12.2018 - Btw
Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, 2 BTW-KB nr. 1).

NvdR: De deadline valt op 24/12, maar gezien dat een zondag is, betekent dit in de praktijk 22/12

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

Kwartaalaangevers: voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting die door de belastingplichtige is verschuldigd over de handelingen die hij heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar of het bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar (art. 19, 1 BTW-KB nr. 1).

website door Kluwer EasyWeb