Het Coronavirus is niet uit het nieuws weg te branden, n.a.v. de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 12/03/2020 informeren wij u graag over de steunmaatregelen die op dit moment van toepassing zijn. Uitgebreide informatie per steunmaatregel kan u terugvinden via de linken onderaan elke maatregel. Bij deze alvast een korte samenvatting:

 1.     Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen vragen. Dit zowel voor zelfstandige in hoofdberoep, bijberoep als meewerkende echtgenoten. Lees hier meer over in ons artikel "Steunmaatregelen mbt sociale bijdrage zelfstandige".

Meer info over uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vindt u hier.

 2.     Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen genomen door de overheid kunnen een financiële uitkering ontvangen. Deze geldt voor de maanden maart en april. Het speelt geen rol of de onderbreking volledig of gedeeltelijk is.

Andere zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten hebben recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht voor de maanden maart en april 2020, voor zover ze in elk van deze maanden minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen hun activiteit onderbreken naar aanleiding van het coronavirus. Deze onderbreking moet volledig zijn.

Zelfstandigen die onder de vorm van een vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten omwille van de maatregelen in het kader van het corona-virus, zullen ook recht hebben op de financiële uitkering. Het feit dat de zelfstandige bedrijfsleider of bestuurder nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten.

De maandelijkse uitkering bedraagt 1.291,69 zonder gezinslast en 1.614,10 met gezinslast. Lees ook ons volledige artikel.

Meer info over het overbruggingsrecht voor zelfstandigen vindt u hier (Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers) of hier (VLAIO).

 3A. Uitstel van betaling btw en bedrijfsvoorheffing

Er wordt een automatisch uitstel van betaling toegekend voor de btw en de bedrijfsvoorheffing. Hierdoor zal je twee maanden geen boetes of interesten moeten betalen.

Btw

Maandaangifte februari 2020 - betaling voor 20 mei 2020

Aangifte maart 2020 en 1ste kwartaal 2020 - betaling voor 20 juni 2020

Aangifte april 2020 - betaling voor 20 juli 2020

Bedrijfsvoorheffing

Maandaangifte februari 2020 - betaling voor 13 mei 2020

Aangifte maart 2020 en 1ste kwartaal 2020 - betaling voor 15 juni 2020

Maandaangifte april 2020 - betaling voor 15 juli 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling kan je ook nog steeds de eerder aangekondigde steunmaatregelen aanvragen. Deze omvatten bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten en/of kwijtschelding van boeten wegen laattijdige betaling.

Lees meer in ons artikel.

3B. Uitstel van betaling personenbelastingen en vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van aanslagjaar 2019 gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Naast dit automatisch uitstel van betaling kan je ook nog steeds voor de betaling van de verschillende belastingen (bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) een afbetalingsplan aanvragen aan FOD Financiën. Dit afbetalingsplan moet per schuld aangevraagd worden op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht.

Meer info over deze fiscale maatregelen vindt u hier.

 4.     Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen (RSZ) te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

Meer info over het afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen vindt u hier.

 5.     Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel. Hierdoor kunnen werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. Dit motief kan worden ingeroepen voor bijvoorbeeld werknemers die in quarantaine werden geplaatst, of voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus.

Meer info over tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vindt u hier.

6.     Hinderpremie

De Vlaamse regering voorziet een eenmalige premie van 4.000,00 euro voor cafés en restaurants die volledig moeten sluiten. Voor winkels die in het weekend de deuren toe doen gaat het om 2.000,00 euro. Mocht de sluiting langer dan de komende drie weken duren, dan komt er een forfaitair bedrag van 160,00 euro per sluitingsdag bovenop.

Zie ook ons artikel "Aanvragen Corona hinderpremie" (Vlaanderen)

Ook voor Brusselse ondernemers is een eenmalige premie van 4.000,00 euro voorzien. Meer hierover vind je op de site van unizo. Het is momenteel nog niet mogelijk deze aan te vragen.

7. Compensatiepremie

Er komt een eenmalige compensatiepremie voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch een omzetverlies van minstens 60% kennen. De premie bedraagt 3.000,00 euro of 1.500,00 euro. Lees ook ons volledige artikel.

Meer info over de compensatiepremie vindt u hier.

8A. Betalingsuitstel en versoepelde regels kredieten voor bedrijven

Voor bestaande kredieten geldt een betalingsuitstel tot en met 30 september 2020 zonder extra kosten. De versoepeling van de overheidswaarborgen geldt voor nieuwe kredieten die toegekend worden tot en met 30 september 2020. Lees meer in ons artikel.

8B. Betalingsuitstel voor woonkredieten

Wie als gevolg van de coronacrisis moeite heeft om zijn woonkrediet terug te betalen, kan die maandelijkse aflossingen uitstellen tot 30 september 2020.

Meer info over het bankenplan vindt u hier.


Deze maatregelen zullen de komende uren en dagen vermoedelijk nog verder uitgebreid worden. Aarzel niet uw dossierverantwoordelijke te contacteren indien u beroep wilt doen op één van de bovenstaande maatregelen. Wij helpen u hierbij graag verder.

 

In onze leeshoek vind je het meest recente nieuws terug. Je kan ons ook volgen op social media.

Facebook Finivo NV
LinkedIn Finivo NV
Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Finivo is erkend bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nieuws

website door Kluwer EasyWeb