Als monopolie opdracht van Accountants en Bedrijfsrevisoren kunnen wij je bijstaan in het succesvol doorlopen van de talrijke stappen bij een vereffening.

Sinds de nieuwe wetgeving van 2 juni 2006 is de procedure van vereffening strikter geworden op het gebied van de benoeming van de vereffenaar evenals naar de bekendmaking en goedkeuring van het verdelingsplan van de activa. Wij hebben de kennis in huis om je hierbij op professionele manier te begeleiden.

Met respect van onze deontologische regels staan wij in voor het opmaken van de bijzondere verslagen hieromtrent.

website door Kluwer EasyWeb