We begeleiden de volledige opstart van jouw onderneming of zelfstandige zaak.

Niets is belangrijker dan een degelijk financieel plan bij de opstart van een nieuwe activiteit. Wij maken je een gedetailleerde simulatie om een objectieve/neutrale kijk te krijgen op jouw cijfers. Dit bied je een basis voor een goede start of doorgroei van jouw activiteit.

Wij verlenen je advies betreffende de ontwerpstatuten van de vennootschap en brengen jouw notaris op de hoogte.

Wij geven de informatie door aan de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW (indien nodig). We sluiten jou en/of de vennootschap aan bij de desbetreffende instanties.

site web par Kluwer EasyWeb