Als monopolie opdracht van Accountants en Bedrijfsrevisoren kunnen wij je bijstaan in het succesvol doorlopen van de stappen betreffende de omzetting van vennootschappen.

Met respect van onze deontologische regels staan wij in voor het opmaken van de bijzondere verslagen hieromtrent.

website door Kluwer EasyWeb