Opdrachten

Opstarten activiteit/vennootschap


We begeleiden de volledige opstart van jouw onderneming of zelfstandige zaak.

Niets is belangrijker dan een degelijk financieel plan bij de opstart van een nieuwe activiteit. Wij maken je een gedetailleerde simulatie om een objectieve/neutrale kijk te krijgen op jouw cijfers. Dit bied je een basis voor een goede start of doorgroei van jouw activiteit.

Wij verlenen je advies betreffende de ontwerpstatuten van de vennootschap en brengen jouw notaris op de hoogte.

Wij geven de informatie door aan de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW (indien nodig). We sluiten jou en/of de vennootschap aan bij de desbetreffende instanties.

Splitsing, fusie


Als monopolie opdracht van Accountants en Bedrijfsrevisoren kunnen wij je bijstaan in het succesvol doorlopen van de verschillende stappen bij zowel fusie als splitsing.

Met respect van onze deontologische regels staan wij in voor het opmaken van de bijzondere verslagen hieromtrent.

Vereffeningen


Als monopolie opdracht van Accountants en Bedrijfsrevisoren kunnen wij je bijstaan in het succesvol doorlopen van de talrijke stappen bij een vereffening.

Sinds de nieuwe wetgeving van 2 juni 2006 is de procedure van vereffening strikter geworden op het gebied van de benoeming van de vereffenaar evenals naar de bekendmaking en goedkeuring van het verdelingsplan van de activa. Wij hebben de kennis in huis om je hierbij op professionele manier te begeleiden.

Met respect van onze deontologische regels staan wij in voor het opmaken van de bijzondere verslagen hieromtrent.

Omzettingen


Als monopolie opdracht van Accountants en Bedrijfsrevisoren kunnen wij je bijstaan in het succesvol doorlopen van de stappen betreffende de omzetting van vennootschappen.

Met respect van onze deontologische regels staan wij in voor het opmaken van de bijzondere verslagen hieromtrent.

Begeleiden aandeelhouders


Als monopolie opdracht van Accountants kunnen wij je bijstaan in uw rol van vennoot/aandeelhouder m.b.t. de individuele onderzoek- en controlebevoegdheid.

Met respect van onze deontologische regels staan wij in voor het opmaken van de bijzondere verslagen hieromtrent.

Overname (Due diligence)


Wij bieden je onze bijstand aan m.b.t. een audit en/of bij plannen tot overname van een activiteit/vennootschap.

website door Kluwer EasyWeb