(Electronische Volmacht Tax-on-web)
(Mededelingsformulier buitenlandse rekeningen)

Wij verzorgen het indienen van de aangifte personenbelasting voor jou

Zowel voor rijksinwoners als niet rijksinwoners verzorgen wij deze dienst

De aangifte wordt door ons als mandataris via "Tax-on-Web" verstuurd

Als mandataris hebben wij een langere indieningstermijn van jouw aangifte

website door Kluwer EasyWeb