Fiscaliteit

BTW


(Elektronische Volmacht Eenmanszaken)
(Elektronische Volmacht Vennootschappen)

Het indienen van de BTW aangiftes, intracommunautaire opgaven, BTW listings en eventueel andere BTW formaliteiten gebeurt door ons

Indien je verkiest dit zelf voor te bereiden, kan dit uiteraard. Wij zullen een controle uitvoeren alvorens de definitieve documenten naar de BTW administratie te versturen

Wij staan je bij in BTW advies

Wij kunnen je, als buitenlandse ondernemer, in België, als vaste vertegenwoordiger bijstaan

Personenbelasting


(Electronische Volmacht Tax-on-web)
(Mededelingsformulier buitenlandse rekeningen)

Wij verzorgen het indienen van de aangifte personenbelasting voor jou

Zowel voor rijksinwoners als niet rijksinwoners verzorgen wij deze dienst

De aangifte wordt door ons als mandataris via "Tax-on-Web" verstuurd

Als mandataris hebben wij een langere indieningstermijn van jouw aangifte

Vennootschapsbelasting


(Electronische Volmacht Biztax)

De aangifte vennootschapsbelasting wordt door ons ingevuld en ingediend

De indiening gebeurt via de "BizTax" applicatie

Eveneens verzorgen wij de fiscale aangifte voor VZW's (rechtspersonenbelasting)

Fiscaal advies


Het optimaliseren van jouw fiscale toestand behoort tot onze specialiteit

Simulaties in personenbelasting en/of vennootschapsbelasting

Wanneer maak ik de overgang van fysieke persoon naar een vennootschap?

Kies ik voor een zelfstandig statuut of voor een vennootschapsstructuur?

Contact


Vragen over fiscaliteit? Stel ze gerust!

Bijstand controle


Jouw dossierverantwoordelijke verdedigt je tijdens een fiscale controle (zowel BTW als directe belastingen)

Door de toenemende fiscale controles wordt het belangrijker om een degelijke voorbereiding en verdediging van een controle te hebben. Wij verzorgen dit als onze specialiteit.

website door Kluwer EasyWeb