Balansen/exploitatierekeningen worden meermaals per jaar opgemaakt

De belasting wordt correct berekend en niet enkel geraamd

De nodige bijlagen worden bijgevoegd ter verduidelijking van de belangrijkste balans- en resultatenrekeningen

Vergelijkende analyses worden opgemaakt om je een duidelijk beeld van de evolutie van de cijfers en activiteit weer te geven

De balanscijfers worden met jou besproken

website door Kluwer EasyWeb