Boekhouding

Wie doet wat


Als ondernemer heb je de keuze :

Input op jouw eigen softwarepakket

Input op een internet boekhoudpakket

Wij boeken alles op ons boekhoudpakket

Boekhoudpakketten


Ons motto is flexibiliteit. Wij werken dus met verschillende software pakketten waarvan de belangrijkste zijn :

BOB Software

Exact Online

Octopus (internet boekhouding)

POPSY

Silverfin

Yuki

Indien je een eigen pakket hebt en dit aan de wettelijke Belgische verplichtingen op het gebied van boekhouding en fiscaliteit voldoet, kan je dit gerust behouden. Wij zullen dit samen met jou gebruiken.

Balansen


Balansen/exploitatierekeningen worden meermaals per jaar opgemaakt

De belasting wordt correct berekend en niet enkel geraamd

De nodige bijlagen worden bijgevoegd ter verduidelijking van de belangrijkste balans- en resultatenrekeningen

Vergelijkende analyses worden opgemaakt om je een duidelijk beeld van de evolutie van de cijfers en activiteit weer te geven

De balanscijfers worden met jou besproken

jaarrekening


De jaarrekening, volgens het wettelijk verplichte schema van de Nationale Bank van België, wordt door ons opgemaakt

De jaarrekening wordt neergelegd na jouw goedkeuring

Contact


Op zoek naar hoogwaardig boekhoudkundig advies op maat? Neem vandaag nog contact op met onze accountants.

Bespreking cijfers


De balanscijfers worden met jou besproken alvorens deze aan de administratie of derden te bezorgen

Er wordt eveneens aandacht geschonken aan de toekomstige cijfers en budgetten om je voorafgaandelijk te kunnen bijstaan betreffende fiscale optimalisaties en/of investeringsprojecten

website door Kluwer EasyWeb