Transformatie

Jouw bedrijf ondergaat, of staat voor, ingrijpende veranderingen.

Je ontbreekt de extra tijd en/of expertise om de verandering tijdig en succesvol te beheersen.

Je staat voor deze uitdaging:

Overname

Uitbreiding: nieuwe markt, dienst, product

Afsplitsing of terugvallen op kernactiviteiten

Reorganisatie
o Structuur van het bedrijf niet (meer) in lijn met wat de markt vraagt.
o Meervoudige en/of tegenstrijdige belangen van de bedrijfsleiding.

Innovatie: de stap vóór blijven op de markt

Externe impact: sterke invloed van buiten beheersen

Finivo brengt expertise, maakt synthese en implementeert waar nodig.

website door Kluwer EasyWeb