Bedrijfsadvies

Diagnose


Diagnose

Objectieve Analyse

Zijn we goed bezig?

Het bedrijfsvenster op de wereld:

Is het groot genoeg?

Is het nog 'proper'?

Wat drijft ons ↔ waar zit het potentiëel?

Jouw bedrijf lijdt

Je voelt de pijn maar kent de oorzaak niet.

Finivo stelt een diagnose binnen 3 tot 5 dagen en maakt een actieplan.

Evaluatie leiding


Evaluatie leiding

Onduidelijke sturing

Evaluatie management team, directieraad, raad van bestuur, raad van advies, ... en interconnecties

Strategische synthese en bemiddeling

Finivo doet uitvoering in regie.

Transformatie


Transformatie

Jouw bedrijf ondergaat, of staat voor, ingrijpende veranderingen.

Je ontbreekt de extra tijd en/of expertise om de verandering tijdig en succesvol te beheersen.

Je staat voor deze uitdaging:

Overname

Uitbreiding: nieuwe markt, dienst, product

Afsplitsing of terugvallen op kernactiviteiten

Reorganisatie
o Structuur van het bedrijf niet (meer) in lijn met wat de markt vraagt.
o Meervoudige en/of tegenstrijdige belangen van de bedrijfsleiding.

Innovatie: de stap vóór blijven op de markt

Externe impact: sterke invloed van buiten beheersen

Finivo brengt expertise, maakt synthese en implementeert waar nodig.

website door Kluwer EasyWeb